Ինչպես դարձա սեբաստացի

1 — 2 Դասարաները ես սուվորում էի պետական դպրոցում, վայց երկրյորդից երրյոդ տեզափոխվելուց առաջ առցակուրդներից ժամանակ իմ մայրիկը ինձ հառցրեց թե կուզեի գնայ ավելի լավ դպրոց, ես հետաքրքրասամ թե ետ ինչ լավ դպրոցա որ մամաց ուզումա որ ես գնամ ըտե իմ մայրիկը ասաց որայտ դպրոցում աշխատում են համակարգիչներով որ դու կարաս ընտրես քո ուզած ֆիզկուլտը և ընտրությունթ, ինզ շատ հեսաքրքրես, և ես համազայնվեսիմ, առաթին առաջին որը շատ հետաքրքիր էր ու իմ դուրը շատ եկավ և ես շարունակում եմ գնալ մխիթար սեբաստացի կրդա համալիրը։

Գործնական քերականություն

1. Պարզի՛ր, թե քերականական ո՛ր հատկանիշի  հիման վրա է կազմվել
 յուրաքանչյուր խումբը (խմբի բոլոր բաոերն ի՞նչ ընդհանուր հատկանիշ 
ունեն):

Ա. Ուրարտու, Արա Գեղեցիկ, Արագած, Արգիշտի, Նեղոս, Վահան Տերյան, «Անուշ», Ռուսաստանի Դաշնություն: (հատուկ անուններ)
Բ. Մանկություն, միամտություն, ուրախություն, սուգ, վիշտ, ահ, 
հնարավորություն:(թանձրացական և վերացական գոյականներ)
Գ. Հայր, մայր, մարդ, կին, ընկեր, եղբայր, հոգեբան, ուսանողուհի,
 դերասանուհի, անձնավորություն:(անձ ցույց տվող գոյականներ)

2․Դո՛ւրս գրիր գոյականները՝ նշելով տեսակը, թիվը, հոլովը, առումը։

Աշուն

Աշնան օրերն են հասել,

Աշնան — թանձրացական և վերացական — եզակի — սեռական — որոշալ

օրերն,- հասարակ գոյական — հգնակի — Ուղղական հոլովը — որոշալ

Իջել է ամպը սարին,

ամպը — հասարակ գոյական — եզակի — Ուղղական հոլովը — անորոշ ,

սարին,

Եւ հրաժեշտ է ասել,

հրաժեշտ,

Կռունկը մեր աշխարհին:

Կռունկը,

աշխարհին,

Բարդին էլ չի սոսափում

Բարդին,

Արագիլի թեւի տակ,

Արագիլի,

թեւի,

Դեղին թերթեր է թափում

թերթեր,

Առվակի մեջ կապուտակ:

Առվակի,

Կարմիր խարույկ է կարծես

խարույկ,

Ծեր տանձենին անտառի,

Թվում է, թե մոտ վազես,

Ձեռք ու ոտքդ կվառի…

Ձեռք,

ոտքդ,

Քամին շատ էր թափառել,

Քամին,

Պարապ-սարապ թեւը կախ,

թեւը,

Բայց արդեն գործ է ճարել,

Տեսեք ինչքան է ուրախ:

Համո Սահյան

3․ Հետևյալ թվականները տառերով գրի՛ր․

654

659

5478

3546

12893

75648

489523

146782

4․ Ստեղծագործական աշխատանք՝ ազատ թեմայով։

հոկտեմբեր ամսվա հաքվետվություն

Գործնական քերականություն

1․ Շարունակի՛ր գրել բառեր, որոնց մեջ կա իա տառակապակցությունը:

Ասիա, Անգլիա, Բելգիա, խավիար, լաբորատորիա, Իտալիա, Կորեիա, կրիա, քիմիա,

2․ Կետերի փոխարեն գրի՛ր տրված բառերից մեկը:

Սիրտն անհանգստությունից թրթռալ ու կարծես մի պահ կանգ առավ:

(թրթռալ,թռվռալ)

Ամբողջ օրը խաղաց ու թռվռալ և միայն երեկոյան հիշեց խոստումը: (թրթռալ, թռվռալ)

Օրումեջ եկող այդ լուրերն էլ հարևանի զայրույթն անընդհատ բորբոքում էին ու գռգռալ նրան: (գռգռալ, գրգռել)

Քարերը գրգռել իջնում էին լանջն ի վար, թռչում իրար գլխից ու ձորում միայն դադար առնում:  (գռգռալ, գրգռել)

3․ Տրված բառերը տեղադրի՛ր կետերի փոխարեն՝ համապատասխանեցնելով նախադասություններին:

Խռպոտ, դժոխք, գործընկեր, ոգևորվել, զառիվայր, անկոտրում, ընդհատել, միանգամայն:

Տոթ էր, աղմուկ ու խառնաշփոթ. կարծես դժոխք լիներ:

Գլորվում էր զառիվայր լանջով:

Ձայնն էլ խզված էր ու Խռպոտ:

Առանց ընդհատել լսեցին նրա ամբողջ ելույթը ու հետո նստեցին մտամոլոր:

Դու միանգամայն անտեղյակ ես, դրա համար էլ խոսքդ չեն լսում ու աղմկում են:

անկոտրում ոգի ունի, հեշտ չէ նրան ծնկի բերել:

Միանգամից ոգևորվել է ու կպչում գործի:

4. Գծիկները փոխարինի´ր ը կամ  ն հոդով:

Ժողովուրդները տարբերվում են իրենց արտաքին տեսքով, լեզվով  ու սովորույթներով:

Ժողովուրդները իրենց արտաքին տեսքով, լեզվով  ու սովորույթներով են տարբերվում:

Աստղադիտան- դանիացի ապակեգործները են ստեղծել: Աստղադիտակը ստեղծել են  դանիացի ապակեգործները:

Եվրոպացիները առաջին անգամ արևածաղիկն տեսան մեքսիկական պրերիաներում, երբ հայտնագործեցին Ամերիկան: Արևածաղիկը առաջին անգամ եվրոպացիները տեսան մեքսիկական պրերիաներում, երբ հայտնագործեցին Ամերիկա: Եվրոպացիները մեքսիկական պրերիաներում առաջին անգամ տեսան արևածաղիկն, երբ հայտնագործեցին Ամերիկան:

Գառնիի սյունազարդ տաճարը (մ.թ. 77 թվական) Միհր աստծո պատվին է ստեղծվել: Գառնիի սյունազարդ տաճարհ ստեղծվել է (մ.թ. 77 թվական) Միհր աստծո պատվին: Միհր աստծո պատվին է  ստեղծվել Գառնիի սյունազարդ տաճարն (մ.թ. 77 թվական):  Միհր աստծո պատվին Գառնիի սյունազարդ տաճարն է ստեղծվել (մ.թ. 77 թվական):

5․Տրված առածները լրացրո՛ւ ընդգծված բառերի հականիշների օգնությամբ:

Լավ ձին կերը կավելացնի, վատը կ պակասացնի        :
Խելոքին մեկ ասա, անխելքին հազար ու մի     :
Արդար մազը չի կտրվի, անարդան գերանդը կ կտրվի            :
Բոյը երկար,խելքը կարճ  :

6․ Աշնան մասին պատմություն հորինի՛ր, որքան հնարավոր է շատ բաղդատական և գերադրական աստիճանով ածականներ գործածելով։

Ես և նա

1. Բացատրի՛ր բառերը՝ սկեպտիկ, նորաբողբոջ, կենսաթրթիռ, կարեվեր, անարգել,

անհագուրդ, կայծակնահար:

սկեպտիկ- Ամեն ինչի կասկածող՝ ամեն բանի քննադատաբար վերաբերվող մարդ

նորաբողբոջ — Նոր բողբոջած:

կենսաթրթիռ — Որի մեջ կյանքը թրթռում՝ եռում Է, կյանքով լեցուն, կենսուրախ:

 կարեվեր — Ծանր վերքեր ստացած՝ հասցրած:

 անարգել — Անարգանք հասցնել մեկին, վիրավորել, անպատվել:

անհագուրդ — Նույնն է՝ Անհագ:

 կայծակնահար — Կայծակից զարկված՝ խփված, շանթահար:

2. Բացատրի՛ր լակոնական հեռագիր արտահայտությունը, ո՞րն է լակոնիկ ոճը:

Լակոնիկ ոճը — կարճ ու կտրուկ խոսք, մտքի սեղմ ու հստակ արտահայտություն։

Ստեղծագործական աշխատանք՝ ներկայացնել առօրյա որևէ դեպք, իրադարձություն լակոնիկ ոճով: 

Իմ ընկերը սիրահարվել է մի աղջկա, ով չի ուզում իր հետ անգամ խոսել

3. Տղային․  

Ա. բնութագրի՛ր — խիզախ, հումորով, նպատակասլած։

Բ. մեղադրի՛ր — մեղադրում եմ նրան որ շարունակում է հետապնդել աղջկան, չնայած նրա առհամարհանքին։

 Գ. արդարացրո՛ւ — Սիրում է նրան

 4. Աղջկան․ 

Ա. մեղադրիր — շատ գոռոզ է իրեն պահում։

 Բ. արդարացրո՛ւ — ունի ուրիշ պատճաե։

Գ. բնութագրի՛ր — գեղեցիկ, ինքնահավան, գոռոզ։

5. Ո՞վ է մեղավոր տղայի այդ վիճակի համար.

Ա. տղայի կարծիքով — մեղավոր է աղջիկը

Բ. քո կարծիքով  — մեղավոր են երկուսն էլ

6. Օգտագործելով պատմվածքի բառերը՝ նկարագրի՛ր աղջկան: Փորձի՛ր ներկայացնել աղջկա
գրական դիմանկարը:

Հոկտեմբեր ամսվա հաշվետվություն

Գործնական քերականություն

1․ Շարունակի՛ր գրել բառեր, որոնց մեջ կա իա տառակապակցությունը:

Ասիա, Անգլիա, Բելգիա, խավիար, լաբորատորիա, Իտալիա, Կորեիա, կրիա, քիմիա,

2․ Կետերի փոխարեն գրի՛ր տրված բառերից մեկը:

Սիրտն անհանգստությունից թրթռալ ու կարծես մի պահ կանգ առավ:

(թրթռալ,թռվռալ)

Ամբողջ օրը խաղաց ու թռվռալ և միայն երեկոյան հիշեց խոստումը: (թրթռալ, թռվռալ)

Օրումեջ եկող այդ լուրերն էլ հարևանի զայրույթն անընդհատ բորբոքում էին ու գռգռալ նրան: (գռգռալ, գրգռել)

Քարերը գրգռել իջնում էին լանջն ի վար, թռչում իրար գլխից ու ձորում միայն դադար առնում:  (գռգռալ, գրգռել)

3․ Տրված բառերը տեղադրի՛ր կետերի փոխարեն՝ համապատասխանեցնելով նախադասություններին:

Խռպոտ, դժոխք, գործընկեր, ոգևորվել, զառիվայր, անկոտրում, ընդհատել, միանգամայն:

Տոթ էր, աղմուկ ու խառնաշփոթ. կարծես դժոխք լիներ:

Գլորվում էր զառիվայր լանջով:

Ձայնն էլ խզված էր ու Խռպոտ:

Առանց ընդհատել լսեցին նրա ամբողջ ելույթը ու հետո նստեցին մտամոլոր:

Դու միանգամայն անտեղյակ ես, դրա համար էլ խոսքդ չեն լսում ու աղմկում են:

անկոտրում ոգի ունի, հեշտ չէ նրան ծնկի բերել:

Միանգամից ոգևորվել է ու կպչում գործի:

4. Գծիկները փոխարինի´ր ը կամ  ն հոդով:

Ժողովուրդները տարբերվում են իրենց արտաքին տեսքով, լեզվով  ու սովորույթներով:

Ժողովուրդները իրենց արտաքին տեսքով, լեզվով  ու սովորույթներով են տարբերվում:

Աստղադիտան- դանիացի ապակեգործները են ստեղծել: Աստղադիտակը ստեղծել են  դանիացի ապակեգործները:

Եվրոպացիները առաջին անգամ արևածաղիկն տեսան մեքսիկական պրերիաներում, երբ հայտնագործեցին Ամերիկան: Արևածաղիկը առաջին անգամ եվրոպացիները տեսան մեքսիկական պրերիաներում, երբ հայտնագործեցին Ամերիկա: Եվրոպացիները մեքսիկական պրերիաներում առաջին անգամ տեսան արևածաղիկն, երբ հայտնագործեցին Ամերիկան:

Գառնիի սյունազարդ տաճարը (մ.թ. 77 թվական) Միհր աստծո պատվին է ստեղծվել: Գառնիի սյունազարդ տաճարհ ստեղծվել է (մ.թ. 77 թվական) Միհր աստծո պատվին: Միհր աստծո պատվին է  ստեղծվել Գառնիի սյունազարդ տաճարն (մ.թ. 77 թվական):  Միհր աստծո պատվին Գառնիի սյունազարդ տաճարն է ստեղծվել (մ.թ. 77 թվական):

5․Տրված առածները լրացրո՛ւ ընդգծված բառերի հականիշների օգնությամբ:

Լավ ձին կերը կավելացնի, վատը կ պակասացնի        :
Խելոքին մեկ ասա, անխելքին հազար ու մի     :
Արդար մազը չի կտրվի, անարդան գերանդը կ կտրվի            :
Բոյը երկար,խելքը կարճ  :

6․ Աշնան մասին պատմություն հորինի՛ր, որքան հնարավոր է շատ բաղդատական և գերադրական աստիճանով ածականներ գործածելով։

ես և նա

1. Բացատրի՛ր բառերը՝ սկեպտիկ, նորաբողբոջ, կենսաթրթիռ, կարեվեր, անարգել,

անհագուրդ, կայծակնահար:

սկեպտիկ- Ամեն ինչի կասկածող՝ ամեն բանի քննադատաբար վերաբերվող մարդ

նորաբողբոջ — Նոր բողբոջած:

կենսաթրթիռ — Որի մեջ կյանքը թրթռում՝ եռում Է, կյանքով լեցուն, կենսուրախ:

 կարեվեր — Ծանր վերքեր ստացած՝ հասցրած:

 անարգել — Անարգանք հասցնել մեկին, վիրավորել, անպատվել:

անհագուրդ — Նույնն է՝ Անհագ:

 կայծակնահար — Կայծակից զարկված՝ խփված, շանթահար:

2. Բացատրի՛ր լակոնական հեռագիր արտահայտությունը, ո՞րն է լակոնիկ ոճը:

Լակոնիկ ոճը — կարճ ու կտրուկ խոսք, մտքի սեղմ ու հստակ արտահայտություն։

Ստեղծագործական աշխատանք՝ ներկայացնել առօրյա որևէ դեպք, իրադարձություն լակոնիկ ոճով: 

Իմ ընկերը սիրահարվել է մի աղջկա, ով չի ուզում իր հետ անգամ խոսել

3. Տղային․  

Ա. բնութագրի՛ր — խիզախ, հումորով, նպատակասլած։

Բ. մեղադրի՛ր — մեղադրում եմ նրան որ շարունակում է հետապնդել աղջկան, չնայած նրա առհամարհանքին։

 Գ. արդարացրո՛ւ — Սիրում է նրան

 4. Աղջկան․ 

Ա. մեղադրիր — շատ գոռոզ է իրեն պահում։

 Բ. արդարացրո՛ւ — ունի ուրիշ պատճաե։

Գ. բնութագրի՛ր — գեղեցիկ, ինքնահավան, գոռոզ։

5. Ո՞վ է մեղավոր տղայի այդ վիճակի համար.

Ա. տղայի կարծիքով — մեղավոր է աղջիկը

Բ. քո կարծիքով  — մեղավոր են երկուսն էլ

6. Օգտագործելով պատմվածքի բառերը՝ նկարագրի՛ր աղջկան: Փորձի՛ր ներկայացնել աղջկա
գրական դիմանկարը:

երկրաչափություն

144/

Ըստ եռանկյուններն հավասարության առաչին հատկանիշի եռանկյունի DIF = MNP, քանի որ

EF=NP, DF=MP, <F=<P, քանի որ D և E կիսորդները և M և N անկյան կիսորդները հատվում են O և K

հետևաբար եռանկյունի DOE = MKN։

147/

քանի որ հավասարասրուն եռանկյան երկու կաղմը հավասարե իսկ մենք ունենք հավասար կողվեր և կից անկյուն հետեվաբար ըստ եռաբկյունիների հավասարության թեորեմն եռանկյունի ները հավասար են։

Գործնական քերականություն

1․ Շարունակի՛ր գրել բառեր, որոնց մեջ կա իա տառակապակցությունը:

Ասիա, Անգլիա, Բելգիա, խավիար, լաբորատորիա, Իտալիա, Կորեիա, կրիա, քիմիա,

2․ Կետերի փոխարեն գրի՛ր տրված բառերից մեկը:

Սիրտն անհանգստությունից թրթռալ ու կարծես մի պահ կանգ առավ:

(թրթռալ,թռվռալ)

Ամբողջ օրը խաղաց ու թռվռալ և միայն երեկոյան հիշեց խոստումը: (թրթռալ, թռվռալ)

Օրումեջ եկող այդ լուրերն էլ հարևանի զայրույթն անընդհատ բորբոքում էին ու գռգռալ նրան: (գռգռալ, գրգռել)

Քարերը գրգռել իջնում էին լանջն ի վար, թռչում իրար գլխից ու ձորում միայն դադար առնում:  (գռգռալ, գրգռել)

3․ Տրված բառերը տեղադրի՛ր կետերի փոխարեն՝ համապատասխանեցնելով նախադասություններին:

Խռպոտ, դժոխք, գործընկեր, ոգևորվել, զառիվայր, անկոտրում, ընդհատել, միանգամայն:

Տոթ էր, աղմուկ ու խառնաշփոթ. կարծես դժոխք լիներ:

Գլորվում էր զառիվայր լանջով:

Ձայնն էլ խզված էր ու Խռպոտ:

Առանց ընդհատել լսեցին նրա ամբողջ ելույթը ու հետո նստեցին մտամոլոր:

Դու միանգամայն անտեղյակ ես, դրա համար էլ խոսքդ չեն լսում ու աղմկում են:

անկոտրում ոգի ունի, հեշտ չէ նրան ծնկի բերել:

Միանգամից ոգևորվել է ու կպչում գործի:

4. Գծիկները փոխարինի´ր ը կամ  ն հոդով:

Ժողովուրդները տարբերվում են իրենց արտաքին տեսքով, լեզվով  ու սովորույթներով:

Ժողովուրդները իրենց արտաքին տեսքով, լեզվով  ու սովորույթներով են տարբերվում:

Աստղադիտան- դանիացի ապակեգործները են ստեղծել: Աստղադիտակը ստեղծել են  դանիացի ապակեգործները:

Եվրոպացիները առաջին անգամ արևածաղիկն տեսան մեքսիկական պրերիաներում, երբ հայտնագործեցին Ամերիկան: Արևածաղիկը առաջին անգամ եվրոպացիները տեսան մեքսիկական պրերիաներում, երբ հայտնագործեցին Ամերիկա: Եվրոպացիները մեքսիկական պրերիաներում առաջին անգամ տեսան արևածաղիկն, երբ հայտնագործեցին Ամերիկան:

Գառնիի սյունազարդ տաճարը (մ.թ. 77 թվական) Միհր աստծո պատվին է ստեղծվել: Գառնիի սյունազարդ տաճարհ ստեղծվել է (մ.թ. 77 թվական) Միհր աստծո պատվին: Միհր աստծո պատվին է  ստեղծվել Գառնիի սյունազարդ տաճարն (մ.թ. 77 թվական):  Միհր աստծո պատվին Գառնիի սյունազարդ տաճարն է ստեղծվել (մ.թ. 77 թվական):

5․Տրված առածները լրացրո՛ւ ընդգծված բառերի հականիշների օգնությամբ:

Լավ ձին կերը կավելացնի, վատը կ պակասացնի        :
Խելոքին մեկ ասա, անխելքին հազար ու մի     :
Արդար մազը չի կտրվի, անարդան գերանդը կ կտրվի            :
Բոյը երկար,խելքը կարճ  :

6․ Աշնան մասին պատմություն հորինի՛ր, որքան հնարավոր է շատ բաղդատական և գերադրական աստիճանով ածականներ գործածելով։

Ես և նա

1. Բացատրի՛ր բառերը՝ սկեպտիկ, նորաբողբոջ, կենսաթրթիռ, կարեվեր, անարգել,

անհագուրդ, կայծակնահար:

սկեպտիկ- Ամեն ինչի կասկածող՝ ամեն բանի քննադատաբար վերաբերվող մարդ

նորաբողբոջ — Նոր բողբոջած:

կենսաթրթիռ — Որի մեջ կյանքը թրթռում՝ եռում Է, կյանքով լեցուն, կենսուրախ:

 կարեվեր — Ծանր վերքեր ստացած՝ հասցրած:

 անարգել — Անարգանք հասցնել մեկին, վիրավորել, անպատվել:

անհագուրդ — Նույնն է՝ Անհագ:

 կայծակնահար — Կայծակից զարկված՝ խփված, շանթահար:

2. Բացատրի՛ր լակոնական հեռագիր արտահայտությունը, ո՞րն է լակոնիկ ոճը:

Լակոնիկ ոճը — կարճ ու կտրուկ խոսք, մտքի սեղմ ու հստակ արտահայտություն։

Ստեղծագործական աշխատանք՝ ներկայացնել առօրյա որևէ դեպք, իրադարձություն լակոնիկ ոճով: 

Իմ ընկերը սիրահարվել է մի աղջկա, ով չի ուզում իր հետ անգամ խոսել

3. Տղային․  

Ա. բնութագրի՛ր — խիզախ, հումորով, նպատակասլած։

Բ. մեղադրի՛ր — մեղադրում եմ նրան որ շարունակում է հետապնդել աղջկան, չնայած նրա առհամարհանքին։

 Գ. արդարացրո՛ւ — Սիրում է նրան

 4. Աղջկան․ 

Ա. մեղադրիր — շատ գոռոզ է իրեն պահում։

 Բ. արդարացրո՛ւ — ունի ուրիշ պատճաե։

Գ. բնութագրի՛ր — գեղեցիկ, ինքնահավան, գոռոզ։

5. Ո՞վ է մեղավոր տղայի այդ վիճակի համար.

Ա. տղայի կարծիքով — մեղավոր է աղջիկը

Բ. քո կարծիքով  — մեղավոր են երկուսն էլ

6. Օգտագործելով պատմվածքի բառերը՝ նկարագրի՛ր աղջկան: Փորձի՛ր ներկայացնել աղջկա
գրական դիմանկարը: