Հանրահաշիվ

Դասարանական

84\

24սմ/3=8

MN=8+8

MP=24

NP=8

85\

AB=14

2*=14

X=7 (BD)

AD=3*7=21

86\

KL=6

LM=10

KM=10+6=16

KM=KL+LM

KL-LM=4

Տնաին

91\

BOA=35.

BOC=50.

AOC=AOB+BOC=85.

92\

BOA=35.

AOC=50.

BOA-AOC = 50.-35.=25.

BOC=25.

93\

AOB+AOC=180.

3X+2X=180.

5X=180.

մաթեմատիկա դաս 2

1) Մեքենայի բաքի տարողությունը 80 լ է: Քանի՞ լիտր բենզին կա բաքում, եթե լցրել են նրա 45 %-ը:

80*45/100=36

2) Գրե՛ք որևէ եռանիշ թիվ, որը 4, 5 և 3 թվերի բազմապատիկ է։

պատ․՛ 60

3) Մի քաղաքից մյուսը հասնելու համար մեքենան ծախսել է 20 լ

բենզին, իսկ մոտոցիկլետը՝ 10լ։ Քանի՞ տոկոսով է մոտոցիկլետի

ծախսած բենզինը պակաս մեքենայի ծախսածից։

պատ․՛100

Լրացուցիչ(տանը)

4) 11000 դրամով ապրանք են գնել և նախատեսում են 15 % շահույթ ստանալ: Դրա համար ի՞նչ գնով պետք է վաճառել ապրանքը:

11000/100=110

110*15=1650

11000+1650=12750

5) Գտե՛ք բոլոր միանիշ թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։

1

6) Մեքենան առաջին ժամում անցել է ճանապարհի 1\3-ը, երկրորդ ժամում՝ 2\7-ը։ Ճանապարհի ո՞ր մասն է նրան մնում անցնելու։

8\21

7)* Մի իմաստունի հաջողվեց, 1, 2, 3 և 4 թվանշանները երկուական անգամ օգտագործելով, գրել այնպիսի ութանիշ թիվ, որի գրառման մեջ երկու 1-երի միջև կա միայն մեկ թվանշան, 2-ների միջև՝ երկու, 3-ների միջև՝ երեք, 4-երի միջև՝ չորս թվանշան։Կռահե՛ք, թե ինչ թիվ էր գրել իմաստունը։

41312432

Մաթեմատիկա 2021 22

4)Եթե 8 միանման ավտոբուսներից յուրաքանչյուրում ավելացվի 16 

տեղ, ապա բոլոր ավտոբուսներում կտեղավորվի 496 մարդ: Քանի՞ 

տեղ կա յուրաքանչյուր ավտոբուսում:

8X+8*16=496

8X=496-8*16

8X=496-128

8X=368

X=368/8

X=46

5)Հետևյալ պնդումներից որո՞նք են ճիշտ.

ա) Երկու կանոնավոր կոտորակների գումարը կանոնավոր կոտորակ է։

Ճիշտ է

բ) Անկանոն կոտորակի և կանոնավոր կոտորակի տարբերությունը կանոնավոր կոտորակ է։

սխալ է

գ) Երկու կանոնավոր կոտորակների արտադրյալը կանոնավոր 

կոտորակ է։

Ճիշտ է

դ) Կանոնավոր կոտորակի և անկանոն կոտորակի արտադրյալը 

կանոնավոր կոտորակ է։

սխալ է

6)34 կոտորակի համարիչին և հայտարարին գումարել են 7։ Ո՞րքանով է ստացված կոտորակը 34-ից մեծ։

7 ով

Մաթեմատիկա 01․02․21

1. Երեք տարբեր բնական թվերի գումարը ութ է։ Նշեք այդ թվերից ամենամեծը։ 

6+1+1=8 

2.Գտիր օրինաչափությունը և պարզիր, թե ինչ թիվ պետք է տեղադրել դատարկ վանդակում։ 

պատ․՛66 

Подпись отсутствует

3.Պարկում 4 սև, 5 կարմիր, 6 դեղին, 7 նարնջագույն մատիտ կա: Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ մատիտ է հարկավոր հանել պարկից, որ չորս գույնի մատիտներից էլ դուրս գա։ 

5+6+7=18 

Պատ․՛18 հատ 

4. Հյուսիսային դպրոցի 4-1 դասարանի բոլոր սովորողները մասնակցել են Դիջիթեք 2021 և Բնագիտատեխնիկական ստուգատեսերին։ Նրանցից 19-ը մասնակցել է Դիջիթեքին, 16-ը՝ բնագիտատեխնիկական ստուգատեսին, իսկ 7-ը՝ երկու ստուգատեսերին միաժամանակ։ Քանի՞ սովորող կա այդ դասարանում։ 

19+16+7=42 

պատ․՛42 

Առաջադրանք 22/09-25/09

Սեպտեմբերի 22-25
Տնային առաջադրանքների փաթեթ
Հաշիվ և թիվ։ Բնական թվեր

1․ Ո՞ր թիվն է հաջորդում 148579 թվին։

148579 — 148580

2․ Ո՞ր թիվն է նախորդում 48547 թվին

48547 — 48546

3․ Համեմատի՛ր․
• 9999 > 9998
• 1001000 = 1001000
• 375648 < 385648 • 89337658 < 3321002567 • 111111 > 11112
4․ Արեգն իր մտապահած թիվը բազմապատկեց 3-ով, ստացված թվին գումարեց 7 ու արդյունքը բաժանելով 2-ի ստացավ 20: Գտնել Արեգի մտապահած թիվը:

((Х× 3) + 7) ÷ 2 = 20
3 × Х + 7 = 20 × 2
3 × Х + 7 = 40
3 × Х = 40 – 7
3 × Х = 33
Х = 33 ÷ 3
Х = 11

Պատ.՝11

5․ Հեծյալը պետք է անցնի 140 կմ ճանապարհ։ Նա 3 ժամ ընթացել է՝ յուրաքանչյուր ժամում անցնելով 20կմ և 4 ժամ՝ յուրաքանչյուր ժամում անցնելով 14կմ։ Հեծյալին ինչքա՞ն ճանապարհ է մնացել անցնելու։

140 – 3 × 20 = 80
4 × 14 = 56
80 – 56 = 24

Պատ.՝24 կմ.

6․ 3 ժամում կառքն անցավ 65կմ։ Առաջին ժամում այն անցավ 25կմ, երկրորդում՝ 4կմ-ով պակաս։ Քանի՞ կիլոմետր անցավ կառքն երրորդ ժամում։

25 – 4 = 21
65 -25 – 21 = 19

Պատ.՝19

7․ Մի դպրոցում կա 217 աշակերտ, իսկ մյուսում՝ երկու անգամ ավելի։ Երկրորդ դպրոցում որքանո՞վ ավելի աշակերտ կա, քան առաջինում։ Ընդամենը քանի՞ աշակերտ կա երկու դպրոցներում։

217 × 2 = 434
217 + 434 = 651

Պատ.՝217 ով , 651.

ԹԵՍՏ


Շրջանակի մեջ վերցրու 1 – 10-րդ առաջադրանքների ճիշտ պատասխանները:
Գտի՛ր այն հնգանիշ թիվը, որի հարյուրավորը 5 է, միավորը 4, իսկ մնացած
կարգերում գրված է 7:
1) 77475
2) 77574 ✔✔✔✔✔✔✔✔
3) 75774
4) 74775
Որքանո՞վ կմեծանա երկնիշ թիվը, եթե նրա գրությանը ձախից կցագրենք 5
թվանշանը:
1) 5-ով
2) 50-ով
3) 500-ով✔✔✔✔✔✔✔✔
4) 5000-ով
Ընտրի՛ր տրված թվերից այն թիվը, որը 6-ի հնգապատիկից մեծ է 10-ով:
1) 21
2) 40✔✔✔✔✔✔✔
3) 56
4) 60
Ընտրի՛ր տրված թվանշաններից այն թվանշանը, որը տեղադրելով աստղանիշի
փոխարեն` կստանաս անհավասարություն. 7 կմ 50 մ > 7 կմ * 1մ
1) 4 ✔✔✔✔✔✔✔✔✔
2) 5
3) 6
4) 7
Ընտրի՛ր այն շարքը, որտեղ թվերը դասավորված են նվազման կարգով:
1) 2466, 5159, 78427, 62436
2) 2466, 5159, 62436, 78427
3) 78427, 62436, 2466, 5159
4) 78427, 62436, 5159, 2466 ✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔

Անին գնեց 800 գ պանիր: Նա պիցայի համար օգտագործեց այդ պանրի
1
4
մասը:
Քանի՞ գրամ պանիր նա օգտագործեց:
1) 100 գ
2) 200 գ ✔✔✔✔✔✔✔✔✔
3) 400 գ
4) 600 գ
Ընտրի՛ր այն պատասխանը, որն արտահայտում է 5 կգ 7 գ -ը գրամներով:
1) 507 գ
2) 5700 գ
3) 5070 գ
4) 5007 գ ✔✔✔✔✔✔
Ընտրի՛ր այն պատասխանը, որն արտահայտում է 5 ժ 42 ր-ն րոպեներով:
1) 542 ր
2) 292 ր
3) 342 ր✔✔✔✔✔✔✔✔✔
4) 162 ր
Քառակուսու երկու կողմերի երկարությունների գումարը հավասար է 28 սմ:
Գտի՛ր քառակուսու պարագիծը: Նշի՛ր ճիշտ պատասխանը:
1) 14 սմ
2) 56 սմ✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔
3) 112 սմ
4) 196 սմ
Նշի՛ր այն գծապատկերը, որի
5
8
մասը ներկված է:
4) ✔✔✔✔✔✔✔✔
11- 15-րդ առաջադրանքների ճիշտ պատասխանը գրիր յուրաքանչյուր
առաջադրանքից հետո նշված տեղում:
Հաշվի°ր բեկյալի երկարությունը, եթե նրա կողմերի երկարությունները 15 սմ, 27
սմ, 35 սմ և 43 սմ են:

Պատ.120

Հաշվի°ր բոլոր այն երկնիշ թվերի գումարը, որոնց միավորը 2 է: Պատ` 468.


Դի°ր փակագծերն այնպես, որ ստացվի հավասարություն:
(3200 : 40 + 20) × 8 = 800


Հաշվի°ր 2536 + 45× (48240 : 80 – 503) արտահայտության արժեքը:
Պատ.`7036


Կռահի՛ր օրինաչափությունը և տրված թվերից հետո ավելացրո՛ւ ևս մեկ թիվ:
1, 5, 10, 16, 23
16-17-րդ առաջադրանքների լուծման ամբողջ ընթացքը մանրամասն ու
հիմնավորված ներկայացրու առաջադրանքներից հետո նշված տեղում:
Ուղղանկյան լայնությունը 45 մ է, որը կազմում է երկարության
1
3
մասը: Գտի՛ր
ուղղանկյան մակերեսը:
45 × 3 = 135
S = 135 × 45 = 6075
Պատ.`6075


Գնացքը երկու օրում միևնույն արագությամբ անցավ 1800 կմ ճանապարհ:
Առաջին օրը նա ճանապարհի վրա ծախսեց 12 ժամ, իսկ երկրորդ օրը՝ 4 ժամ
պակաս: Որքա՞ն ճանապարհ նա անցավ առաջին օրը:

12 – 4 = 8
12 + 8 = 20
1800 ÷ 20 = 90
S = 12 × 90 = 1080

Պատ`. 1080կմ.

Մաթեմատիկա 18.05.20 — 22.05.20

Վարժ 903

Ածման կարգով

1 / 143
1 / 142
1 / 24
1 / 16
1 / 14
1 / 9

Նվազման կարգով

1 / 8
1 / 9
1 / 12
1 / 16
1 / 216
1 / 220

Վարժ 905

Լուծում

240 ÷ 3 = 80
240 ÷ 4 = 60
240 – 80 = 160
240 – 60 = 180

Վարժ 911

1 օր — 5 × 80 = 400
2 օր – 3 × 85 = 255
400 + 255 = 655

Վարժ 921

3 / 7 նշանակում է որ բաժանել են 7 մասի և վերցրել են 3 ը.
3 – համարիչ 7 – հայտարար

Վարժ 922
3 / 9 և 6 / 9
2 / 3 և 1 / 3
3 / 6 և 3 / 6
2 / 4 և 2 / 4
4 / 8 և 4 / 8
4 / 6 և 2 / 6

Վարժ 925
Լուծում
6 × 6 = 36
( 36 ÷ 3 ) × 2 = 24

Լուծում

( 24 ÷ 6 ) × 4 = 16

Վարժ 927

415 2 / 5 = 415÷5×2=166
480 5 / 6 =480÷6×5= 400
18 2 / 3 = 18÷3×2=12
2000 9/10= 2000÷10×9=1800
320 6/8= 320÷8×6=240
510 2/17= 510÷17×2=60
480 5/16=480÷16×5=150

Մաթեմատիկա 11.05.20 — 15.05.20

Վարժ 843

 1. 1/9
 2. 1/3
 3. 1/6
 4. 1/4
 5. 1/8
 6. 1/6

Վարժ 844

|||
||||_|

Վարժ 847

1 սմ = 1/100 մ
1 դմ = 1/10 մ
1 մ = 1/1000 կմ
1 մմ = 1/10 սմ
1 կգ = 1/1000 տ
1 ց = 1/10 տ
1 գ = 1/1000 կգ
1 մ ժ = 1/24 օր
1 ր = 1/60 ր
1 վ = 1/60 ր
1 տ = 1/100 դ

Վարժ 859

Լուծում

1)6 × 6 = 36
2)36 ÷ 3 = 12
Լուծում

24 ÷ 4 = 6

Վարժ 860

35 1 / 9 = 36
426 1 / 6 = 71
162 1 / 9 = 72
2000 1 / 10 = 200

Վարժ 861

245 կգ. 1 / 6 = 49
420 1 / 6 = 70
18 ժ 1 / 9 = 2
360 լ 1 / 6 = 60
510 մ2 1 / 17 = 30
480 կմ 1 / 16 = 30

Վարժ 865

1 / 5 մ = 20 սմ
1 / 20 կմ = 5 սմ
1 / 25 կմ = 40 մ
1 / 5 կգ = 200 գ
1 / 8 տ = 125 կգ
1 / 4 ց = 25
1 / 5 ր = 20 վ
1 / 20 ժ = 5 ր
1 / 12 օր = 2 ժ

Վարժ 876

2 օր ժամը 14

Վարժ 888

 1. 700
 2. 2100

Վարժ 892

60 × 2 = 120
60 1 / 3 = 20
60 + 20 = 80
80 × 2 = 160
120 + 160 = 280

Վարժ 900

 1. ABCD
  2.BADE

Մաթեմատիկա թեստ

Մաթեմատիկա 4- 04.05.20-08.05.20
Այս շաբաթ ամփոփենք մեր գիտելիքները թեստային առաջադրանքի միջոցով

Անուն,ազգանուն էրիկ Օհանյան

1.Գտնել այն թիվը ,որն համապատասխանում է 1 տասհազարյակ+9հազ.+8 հարյուրյակ+2միավոր կարգային գումարելիների գումարին:

1)19812 2)19012 3)19802 4)19120

3)19802

2.Որքա՞ն կմեծանա քառանիշ թիվը,եթե նրա ձախից կցագրենք 6:

1)6 անգամ 2)6000 անգամ 3)60 հազարով 4)60000 անգամ

2) 60 հազարով

 1. Ինչպե՞ս կփոխվի տարբերությունը,եթե նվազելին մեծացվի 3-ով:

1)3 անգամ կմեծանա 2)3-ով կփոքրանա 3)3-ով կմեծանա 4)30 անգ.կմեծանա

3)3-ով կմեծանա

4.Ընտրի’ր այն թիվը,որը վանդակի փոխարեն դնելովկստանաս ճիշտ անհավասարություն 30տ 8ց <30տ 950 կգ

1)8կգ 2)15կգ 3)950 կգ 4)59կգ

5.Որտե՞ղ են անվանական մեծությունները դասավորված նվազման կարգով:

1)9տ, 7տ, 16տ, 5ց, 25տ

2)8տ3կգ, 9ց, 15տ9ց, 8կգ

3)3ժ56ր, 4ժ, 3օր, 5ժ, 4օր

4)6կմ, 7մ, 20դմ, 20սմ, 10մմ✔✔✔✔✔✔✔✔✔

6.Գտի’ր այն թիվը,որի մեկ ութերորդ մասը հավասար է 29-ի:

1)266 2)160 3)232 4)265

3)232 ✔✔✔✔✔

3ժ 25ր-ն արտահայտի’ր րոպեներով:
1)209ր 2)250ր 3)205ր 4)2500ր

3)205ր ✔✔✔✔✔✔✔✔

5կմ 20դմ-ն արտահայտի’ր մետրերով:
1)5002մ 2)5020մ 3)5200մ 4)502մ

1)5002մ

9.Ուղղանկյան պարագիծը 84սմ է:Գտնի’ր նրա լայնությունը,եթե երկարությունը 34սմ է: 1)16սմ 2)8սմ 3)6սմ 4)9սմ
2)8սմ ✔✔✔✔✔✔✔✔

10.Ո՞ր պատկերի երկու երրորդն է ներկված:

11.48սմ երկարությամբ մետաղալարից կառուցեցին խորանարդիկ:Ինչքա՞ն էր նրա կողմի երկարությունը:

Պատ` 16 սմ

12.Կազմի’ր արտահայտություն և լուծիր` 625-ը մեծացրու’ 5 անգամ,գումարի’ր 25 և արդյունքը բաժանիր 10-ի:
(625×5+25)÷10
Պատ 315

Հաշվի’ր արտահայտության արժեքը: 7174:34×43-50×16
8273

14.Փակագծերը դի’ր այնպես,որ ստացվի ճիշտ հավասարություն:

40 × (18 – 9): 3= 120

15.Կռահի’ր օրինաչափությունը և տրված թվերից հետո գրի’ր ևս 3 թիվ:

2; 3; 5; 9; 17,33,55

16.Հայրը հավաքեց 30 արկղ խնձոր,իսկ որդին`25 արկղ:Հայրը հավաքել էր 40 կգ ավելի, քան որդին: Ինչքա՞ն էր հավաքել որդին,եթե յուրաքանչյուր արկղում նույն քանակությամբ խնձոր է տեղավորվում:
30-25=5
40÷5=8
Պատ՝8կգ

17.Ուղղանկյան կողմերից մեկը մյուսից 6 սմ-ով մեծ է,իսկ այդ կողմերի գումարը 34սմ է: Գտնել ուղղանկյան մակերեսը:

34 – 12 = 22
22 ÷ 4 = 5.5
5.5 + 6 = 11.5

S = 11.5 × 5.5 = 63.25

Պատ 63.25

Մաթեմատիկա

Վարժ 744

25 × 3 = 75 15 × 3 = 45 20 × 3 = 60

Վարժ 745
Հ
100 × 3 = 300 85 × 3 =: 255 90 × 3 = 270

Վարժ 746

800 × 3 = 2400 10 × 12 = 120 15 × 8 = 120

Վարժ 747

Անվանումը Ժամանակ Արագություն Ճանապար
Ավտոմեքենա 4 .ժ 90 360
Գնացք 4 .ժ 85 340

Վարժ 748
130 × 30 = 390
5 կմ 300 մ = 5300 մ
5300 – 320 = 4910
Վարժ 749

2 × 85 = 170
2 × 90 = 180
170 + 180 = 350

Վարժ 750

2 × 60 = 120
2 × 75 = 150
120 + 150 = 270

Վարժ 751

Երկուսնել հավասար հեռավորության վրայեն B կետից

Վարժ 752
Ա)

7 × 20 = 140

Բ)
5 × 7 = 35
35 × 20 = 700

Վարժ 753
Ա)
4 × 245 = 980
Բ)
3150 ÷ 210 = 15

Վարժ 754

12

Վարժ 755

7

Վարժ 757

2000 ÷ 300 + 1 = 2301
4000 + 800 + 30 + 8 = 4838
3000 + 100 + 60 + 5 = 3165
3 × 10000 + 5 × 10 + 2 × 1 = 30553

Վարժ 758
Ա)
425 ÷ 2 = 212.5
425 ÷ 5 = 85
425 ÷ 10 = 42.5
425 ÷ 25 = 17
Բ)
3225 ÷ 2 = 1612.5
3225 ÷ 5 = 645
3225 ÷ 10 = 322.5
3225 ÷ 25 = 129