Մայիս ամսվա հաշվետվություն

Գործնական քերականություն

1. Ընդգծիր այն բառերը, որոնցում կա առնախածանցը:
Առընթեր
, առկախ, առվույտ, առօրյա, առէջ, առնետ, առողջ, առույգ, առաջին, առավոտ:

Ապնախածանցը:
Ապավեն, ապերախտ, ապրանք, ապարդյուն, ապուխտ, ապուշ, ապակի, ապերջանիկ, ապրուստ:

2. Բառերը բաժանի՛ր երկու խմբի:
Այգ, իրիկուն, լուսաբաց, երեկո, արշալույս, իրիկնաժամ, վաղորդայն, մթնշաղ, լուսադեմ, լուսածագ, արևածագ, իրիկնամուտ, վերջալույս, արևամուտ, առավոտ:

Այգ, լուսաբաց, արշալույս, լուսադեմ, լուսածագ, արևածագ, առավոտ, վաղորդայն։

իրիկուն, երեկո, իրիկնաժամ, մթնշաղ, իրիկնամուտ, վերջալույս, արևամուտ:

3. Նշված բառերից երեքում «ուկ» մասնիկը փոքրացնող-փաղաքշական իմաստ չի արտահայտում: Նշի՛ր այդ բառերը:
Ձագուկ, արդուկ, մտրուկ, մարդուկ, աղմուկ, հորինուկ, մանչուկ, մժղուկ, շիկամուկ, հորթուկ:

4. Բառաշարքերում ընդգծիր 5 ածական:
Ցածր,ոլորապտույտ, վերջ, ծանր, ավազան, վերջին, գրտնակ, գոտի, ագահ:
2.Հեքիաթ, կաղավելորդ, գորգ, ամբոխ, աշխույժ, անիվ, նորագույնաղմկոտ, գետին:

5. Բառաշարքում առանձնացրու իրանիշ և անձնանիշ գոյականները:
Գիտնական, թռչուն, բժիշկ, աղախին, արշավ, չմշկորդ, քամի, դյուցազն, ականջ, կայսր, աքաղաղ, դաստակ, ժառանգորդ, երջանկություն, մարտիկ:

իրանիշ —թռչուն, աղախին, արշավ, քամի, դյուցազն, ականջ, աքաղաղ, դաստակ, երջանկություն։

անձնանիշ —Գիտն ական, բժիշկ, չմշկորդ, ժառանգորդ, մարտիկ։

Գործնական քերականություն

1. Համեմատի՛ր տրված նախադասությունների բայերը և գտի՛ր տարբերությունները:

Փորձելով ամեն ինչ պարզելու են, ու հանգիստ խղճով առաջ ենք գնալու:
Փորձելով ամեն ինչ պարզեն, ու հանգիստ խղճով առաջ գնանք:
Եթե ոչինչ չխանգարի, փորձելով ամեն ինչ պարզեն, ու հանգիստ խղճով առաջ  կգնանք:
Փորձելով ամեն ինչ  պիտի պարզեն, ու պիտի  առաջ  գնանք, ուրիշ ելք չունենք:
Փորձելով ամեն ինչ պարզե՛ք ու հանգիստ խղճով առաջ գնացե՛ք
 

2. Ո՞ր բառերի միջոցով է արտահայտվում խոսողի վերաբերմունքը (եղանակավորում նախադասությունը, ընդգծե՛ք ):

Այնպես լինի, որ ինքը կարողանա խուսափել այդ հանդիպումից:
Պիտի գնա ու արևի մասին պատմի աշխարհին:
Եթե մարդկանց ու մեքենաների աղմուկը չլինի, ամեն առավոտ կլսեք ջութակի ձայնը:
Գոնե կարողացա խուսափել այդ հանդիպումից:
Անշուշտ գալու է և անպայման ամեն ինչ պատմելու է:
Ամեն առավոտ երևի լսում եք ջութակի ձայնը:

3. Ընդգծված դերբայները այնպիսի դիմավոր ձևերով փոխարինի՛ր, որ համապատախանեն փակագծերում տրված եղանակավորմանը:

Ավելի դյուրազգաց ուղևորները առանձնանալ իրարից: (ստույգ,հաստատ կատարված)

Անցել անտառապատ բլուրը, գտնել աղետի հետքերը: ( հրաման)
Անցե՛ք անտառապատ բլուրը, գտե՛ք աղետի հետքերը։

Շոգենավն անցնել նավաշինարանից, դուրս գալ ծովածոց, ու նորից զգացվել լիակատար ազատության գեղեցիկ խաբկանքը: (իղձ, ցանկություն)
Շոգենավն անցներ նավաշինարանից, դուրս գար ծովածոց, ու նորից զգացվեր լիակատաև ազատության գեղեցիկ խաբկանքը։

Եթե ափը ծածկված լինի խիտ եղեգնուտով, այնտեղ ջրային թռչունների բներ լինել:
(ենթադրաբար,պայմանով կատարելի)
Եթե ափը ծածկված լինի խիտ եղեգնուտով, այնտեղ ջրային թռչունների բներ կլինեին։

Դու հետևել նրանց և պարզել տեսակները: (անհրաժեշտություն, հարկադրանք)
Դու պետք է հետևես նրանց և պարզես տեսակները։4. Տեքստում մի դեպքում տեղադրի՛ր փակագծերում դրված առաջին բայաձևերը, մյուս դեպքում՝ երկրորդները: Գտի՛ր ստացված տեքստերի իմաստային տարբերությունը:

Առաջին տարբերակ

Կետերը կաթնասուններ են, հետևաբար նրանք շունչ առնելու համար ժամանակ առ ժամանակ մակերես պետք է ելնեն: Բացի դրանից, նրանք թոքերի որոշակի ծավալ պիտի ապահովեն, որպեսզի լողունակությունը չկորցնեն:
Մարդիկ ավելի խոր կքնեն, քան կետերը: Դեղերով քնեցրած կետերը կա՛մ կսուզվեն, կամ չեն շնչի ու կխեղդվեն:

Կետերը կաթնասուններ են, հետևաբար նրանք շունչ առնելու համար ժամանակ առ ժամանակ մակերես են ելնում: Բացի դրանից, նրանք թոքերի որոշակի ծավալ են ապահովում , որպեսզի լողունակությունը չկորցնեն:
Մարդիկ ավելի խոր քնում են, քան կետերը: Դեղերով քնեցրած կետերը կա՛մ սուզվում են, կամ չեն շնչում ու խեղդվում են:

Այս երկու տեքստերում բայերը ունեն տարբեր եղանակներ:5. Տեքստում մի անգամ տեղադրի՛ր փակագծերում դրված առաջին բայաձևերը, մյուս անգամ` երկրորդները: Գտի՛ր ստացված տեքստերի իմաստային տարբերությունը:

Առաջին տարբերակ

Ֆրանսիացի գիտնական Քրիստիան Մարշալն առաջարկում է Լուսնի վրա տեղադրել հայելիներ, որոնք Արեգակի ճառագայթները կանդրադարձնեն Երկիր: Այդ դեպքում գիշերը կարելի է կարդալ և աշխատել՝ առանց արհեստական լուսավորության: Լուսնային հայելիները կփոխարինեն փողոցային լապտերներին ու շինհրապարակներում, դաշտերում և այլուր գիշերներն աշխատելու հնարավորություն կտան: Դրա համար կպահանջվի 200 հազար քառ. կմ հայելի:

Ֆրանսիացի գիտնական Քրիստիան Մարշալն առաջարկում է Լուսնի վրա տեղադրել հայելիներ, որոնք Արեգակի ճառագայթները անդրադարձնելու են Երկիր: Այդ դեպքում գիշերը կարելի է կարդալ և աշխատել՝ առանց արհեստական լուսավորության: Լուսնային հայելիները փոխարինելու են փողոցային լապտերներին ու շինհրապարակներում, դաշտերում և այլուր գիշերներն աշխատելու հնարավորություն տալու են: Դրա համար պահանջվելու է 200 հազար քառ. կմ հայելի:

Առաջին տարբերակում բայցերը գրված են հարկադրական եղանակով իսկ երկրերդ դեպքում գրված են ընձղական եղանակով:

6. Բանաձևերի խնբերից յուրաքնչյուրին տո՛ւր տրված անուններից մեկը:

Ենթադրական եղանակ, հարկադրական եղանակ, հրամայական եղանակ, ըղձական եղանակ, սահմանական (սահմանում-որոշում, հաստատում, կարգավորում) եղանակ:

Ա. Գնում ես, գնալու ես, գնացել ես, գնացիր, գնում էիր, գնացել էիր, գնալու էիր:(սահմանական)
Բ. Գնաս,գնայիր:(ըղձական)
Գ. Կգնաս, կգնայիր:(պայմանակն)
Դ. Պիտի գնաս,պիտի գնայիր:(հարկադրական)
Ե. Գնա՛, մի՛ գնա:(հրամայական)

7. Կարդա՛ տրված մտքերը և լրացրո՛ւ վերջին նախադասությունը:

Բայի դեմք է կոչվում դիմավոր բայի այն հատկանիշը, որը ցույց է տալիս, թե ո՛ւմ կամ ինչի՛ն է վերագրվում գործողությունը:
Բայի թիվ է կոչվում դիմավոր բայի այն հատկանիշը, որը ցույց է տալիս` մե՞կ, թե՞  մեկից ավելի առարկաների է վերագրվում գործողությունը:
Բայի ժամանակ է կոչվում դիմավոր բայի այն հատկանիշը, որով արտահայտվում է գործողության կատարման ժամանակը:
Բայի… է կոչվում դիմավոր բայի այն հատկանիշը, որով արտահայտվում է խոսողի վերաբերմունքը կամ տեսանկյունը գործողության կատարման նկատմամբ:

8. Տրված նախադասությունները լրացրո՛ւ ըղձական եղանակի համապատասխան  բայերով:

Գոնե մի օր կարգին եղանակ լիներ, որ կարողանայինք մի քիչ նստել ծովափին ու ջրային հեծանիվ վարեինք:
Գոնե մինչև ծովափ տաներ, դրանից հետո ինքներս կգնանք:
Երանի թե մի քիչ երկար տևեր ուղևորությունը:
Շատ եմ ուզում, որ մի անգամ դելֆին տեսնեմ, մի քանի օր էլ ընկերություն անեմ հետը:
Եթե քամին դադարեր ու փորձառու նվագները սկսեն ծովին ունկնդրել, նրանք կասեն, թե նավի մոտով ինչպիս՞ի ձկների վտառ է լողում:

Գործնական քերականություն

1. Ընդգծիր այն բառերը, որոնցում կա   առ- նախածանցը:
Առընթեր, առկախ, առվույտ, առօրյա, առէջ, առնետ, առողջ, առույգ, առաջին, առավոտ:

Ապ- նախածանցը:
Ապավեն, ապերախտ, ապրանք, ապարդյուն, ապուխտ, ապուշ, ապակի, ապերջանիկ, ապրուստ:

2. Բառերը բաժանի՛ր երկու խմբի:
Այգ, իրիկուն, լուսաբաց, երեկո, արշալույս, իրիկնաժամ, վաղորդայն, մթնշաղ, լուսադեմ, լուսածագ, արևածագ, իրիկնամուտ, վերջալույս, արևամուտ, առավոտ:

Այգ, լուսաբաց, արշալույս, լուսադեմ, լուսածագ, արևածագ, առավոտ, վաղորդայն։

իրիկուն, երեկո, իրիկնաժամ, մթնշաղ, իրիկնամուտ, վերջալույս, արևամուտ:

3. Նշված բառերից երեքում «ուկ» մասնիկը փոքրացնող-փաղաքշական իմաստ չի արտահայտում: Նշի՛ր այդ բառերը:
Ձագուկ, արդուկ, մտրուկ, մարդուկ, աղմուկ, հորինուկ, մանչուկ, մժղուկ, շիկամուկ, հորթուկ:

4. Բառաշարքերում ընդգծիր 5 ածական:
1 Ցածր,ոլորապտույտ, վերջ, ծանր, ավազան, վերջին, գրտնակ, գոտի, ագահ:
2.Հեքիաթ, կաղ, ավելորդ, գորգ, ամբոխ, աշխույժ, անիվ, նորագույն, աղմկոտ, գետին:

5. Բառաշարքում առանձնացրու իրանիշ և անձնանիշ գոյականները:
Գիտնական, թռչուն, բժիշկ, աղախին, արշավ, չմշկորդ, քամի, դյուցազն, ականջ, կայսր, աքաղաղ, դաստակ, ժառանգորդ, երջանկություն, մարտիկ:

իրանիշ —թռչուն, աղախին, արշավ, քամի, դյուցազն, ականջ, աքաղաղ, դաստակ, երջանկություն։

անձնանիշ —Գիտն ական, բժիշկ, չմշկորդ, ժառանգորդ, մարտիկ։

Պատմության թվականները

1080․թ Ռուբեն իշխանը կիլիկայում հիմնադրեց հայկական իշխանություն

1100․թ 1129․թ կստանդինին հաջորդեց բորդին թորոս առաջինը

1095․թ 1100․թ ռըբենին հաջողվեց նրա տղա խոսնանինը,

1104․թ թորոզ առաջինը գրավեց մասիսը

1129․թ 1137․թ թորոզ առաջինը հաջորթեց լեվոն առաջինինը, նա գռավեց մսիսը ու ադանը

1145․թ 1169․թ թորոզ երկրորդ

1169․թ 1175․թ մլե

1173․թ մլեհը սիսը դառցրեց մայրաքաղաք

1175․թ 1187․թ ռուբեն երրյորդ, նա գրավեց կիլիկայի արեվմտան տարածքները

1187․թ 1219․թ լեվոն երկրորդ մեծագոռծ

1198,1,6․թ տանսոմ քաղաքում լեվոն երկրորդը

1226․թ 1270․թ հեթում արաջին

1254․թ հեթումը և մանգուհանը կնգեցին հայ մոգոլական դաշեն

русский язык

Упражнение 2. Закончите предложения.

 1. Я открыл учебник и словарь, чтобы решит задание . 2. Али взял ручку и бумагу,
  чтобы начат писать уроки . 3. Мы ходили в Интернет-кафе, чтобы заказать его . 4. Мой друг купил плеер,
  чтобы убрать в другое места . 5. Мы идём в кино, чтобы переместит его . 6. Анна открыла холодильник, чтобы взат сок . 7. Мы едем на экскурсию по городу, чтобы отдохнут . 8. Омер ходил в деканат,
  чтобы … . 9. Кристиан приехал в Харьков, чтобы по отдохнут . 10. Друг пришёл ко мне
  в гости, чтобы ми с ним пои играли .
  Упражнение 3. Задайте вопросы к предложениям по модели.
  Модель: Чтобы хорошо выучить русский язык, нужно много заниматься.
  – Что нужно делать, чтобы хорошо выучить русский язык? мно
 2. Чтобы приготовить обед, нужно купить продукты. 2. Чтобы не болеть,
  нужно заниматься спортом. 3. Чтобы быть инженером, нужно хорошо знать
  математику и физику. 4. Чтобы поехать в Полтаву, нужно купить билет.
 3. Чтобы хорошо сдать экзамен, нужно знать все грамматические правила.
 4. Чтобы взять новую книгу, нужно пойти в библиотеку. 7. Чтобы получить
  визу, необходимо поехать в посольство.
 5. Упражнение 4. Закончите предложения.
 6. Чтобы выучить иностранный язык, нужно сначала учит слава . 2. Чтобы купить
  продукты, нужно заплатит . 3. Чтобы приготовить обед, нужно купит продукты . 4. Чтобы взять
  новые книги, нужно вернутстарю . 5. Чтобы посмотреть город, нужно пойти на экскурсия. 6. Чтобы
  получить справку, нужно пойти к доктору . 7. Чтобы хорошо говорить по-русски,
  необходимо учится .

Задание 1. Подберите к фразеологизмам синонимы-наречия. При затруднении обратитесь к словарю:

На первых порах (бистра)

С минуты на минуту (ни медлино)

Не в бровь, а в глаз(точно)

Рука об руку(в месте)

С глазу на глаз(на едйне)

Рукой подать(близко)

На скорую руку(в торопах)

На край света(долико)

На живую нитку(небрежно)

Как снег на голову(неажидно)

В один миг(одновремено)

Изо всех сил(стремительно)

Кот наплакал(мало)

Душа в дущу(влиско)

В мгновение(сразу)

Задание 2.

Объяснить значения данных фразеологизмов и записать в скобках. Составить 10 предложений с любым из данных фразеологизмов.

Возносить до небес (хвалить) – втаптывать в грязь (унижать, оскорблять).

Воспрянуть духом (обрести бодрость) – повесить нос (отчается).

Выбиться из сил (устать) – набраться сил (востановится).

Душа в душу (блиско) – как кошка с собакой (враждебно).

Засучив рукава (готовится) – спустя рукава (сдаться).

Игра не стоит свеч (переоцененйы) – игра стоит свеч ().

Идти в гору (             ) – катиться по наклонной плоскости (                                     ).

Иметь голову на плечах (                ) – без царя в голове (               ).

Как по маслу (               ) – через пень колоду (               ).

Кровь с молоком (                 ) – краше в гроб кладут (           ).

На вес золота (               ) – яйца выеденного не стоит (            ).

На всех парах (           ) – черепашьим шагом (                ).

На край света (                ) – рукой подать (                   ).

Прикусить язык (             ) – развязать язык (                 )

Русский язык

Задание 1 «Собери пословицу» 

Что на уме,умей отдать
Что посеешь,чьё мясо съела
Чует кошка,то и на языке
Умел взять —тому ничего не удаётся
Красна птица перьем,то и пожнёшь
Кто за всё берётся,не будь лапшой
Расти большой,а человек уменьем

Что посеешь то и пожнёшь

Умел взять — умей отдать

Кто за всё берётся тому ничего не удаётся

Что на уме то и на языке

Красна птица перьема человек уменьем

Расти большой не будь лапшой

Чует кошка чьё мясо съела

2. Собери предложение

 1. Мы, этот, отдохнуть, на, в, границу, год, за, решили, отправляемся, остаться,  раз, мы, каждый, но,  Армении.

Ми каждый год отдохнуть отдохнуть за границу но на этот раз ми решили остаться в Армении

 1. Татьяна, без , вдруг , неожиданно , вечером , погулять, зонта, и хлынул, вышла , дождь.

Татьяна без зонта вышла вечером погулять вдруг неожиданно хлынул дождь

русский язык

Дополните предложения, используя необходимые по смыслу глаголы:

1. Сейчас мой друг живет в Москве, а раньше он жил по соседству .
2. Раньше моя подруга жила в колледже, а сейчас живет в Москве.
3. Сегодня Антон сидит дома, а вчера гулял с друзьями.
4. Сейчас я неплохо говорю по-русски, но раньше ничего не мог сказать .
5. На родине Дина любила смотреть программу «Спорт». Сейчас она тоже любит смотреть
эту программу.
6. Я не знаю, где я буду отдыхать летом.
7. Скажите, где вы обычно покупайте сувениры? I
8. Раньше здесь находился банк «Москва». Ты не знаешь, где он сейчас находится ?

Умеете ли вы правильно упо треблять pодительный падеж?

 1. К сожалению, мы не сможем пойти в кино: абсолютно нет времени.
 2. Сегодня нет дождя.
 3. Здесь нет здания, фирмы, стадиона, поликлиники.
 1. Сегодня в группе только 3 студента и 5 студенток. Всего 8 человек.
 1. Купи, пожалуйста, три-четыре яблока.
 2. Нам нужен килограмм яблок.
 3. Мы должны сделать 6 упражнений.
 4. Эта матрёшка стоит 500 рублей.
 5. В этой аудитории много девушек и юношей.
 6. Здесь очень мало газет и журналов.
 7. Принеси, пожалуйста, стакан воды.
 8. Почему ты купила только одну бутылку минеральной  води, пачку чая и банку варенья?

 1. Допишите предложения, раскрывая скобки.
 2. Больной лишился сна.
 3. Избегайте простуды и сквозняка.
 4. На олимпиаде по русскому языку школьники добились хороших результатов.
 1. Я уже не прошу, а требую тишины!
 2. Я желаю вам счастья, здоровья, удачи, любви, приятного аппетита и спокойной ночи.

Скаска о жаднасти


Однажды один ученик принёс в школу три красивых и больших яблока. И было у него два хороших друга. Увидели они яблоки, красные, красивые, наливные и сказали: “Дай нам по одному яблоку, пожалуйста”. Но мальчику стало жаль яблок, он сказал, что не даст им ни одного, самому мало. Друзья подумали-подумали, развернулись и отошли от него. Мальчик, радостный, что друзья больше ничего не просят, съел все три яблока. Через пару часов разболелся у него живот, потому что три больших яблока — это очень много для маленького мальчика. Пришлось учителям отпустить его домой. Вечером все мальчишки играли во дворе, а он один сидел дома. Так он и уроки пропустил, и на улицу не пошёл, и живот у него заболел, и друзей он потерял. А всё из-за своей жадности.

Вапроси


1.Как вы считаете, правильно ли поступил мальчик? И правильно ли поступили друзья мальчика?

нет мальчик неправильно поступил он должен был дать друзьям по одному яблоку.
По моему друзья поступили не лучше они могли бы простить и объяснить что нужно делится потому что каждый человек заслуживает второй шанс.

2. Как можно описать слово жадность. Считаете ли вы себя жадным?

слово жадность можно описать плохими и недружными словами. Я не считаю себя жадным.

3. Как, по-вашему, как можно преодолеть жадность?

ну нужно понять что не нужно жалеть вещи и можно с ними делиться.

4.  Легко ли ужиться жадному человеку в обществе?

наверное нет потому что если все будут считать тебя жадными то некто не будет с тобой дружить и ты будешь одиноким и нелюбимым.

5. В наше время каких людей больше? Жадных или щедрых?

я считаю что в наше время щедрых людей больше.

Прокомментируйте данные высказывания։

1.Мир достаточно велик, чтобы удовлетворить нужды любого человека, но слишком мал, чтобы удовлетворить людскую жадность.

2.Сердце алчного — это океан, жаждущий дождя.

3.Самое трудное – взять меньше, когда можешь получить больше.

4.Богатство не уменьшает жадности.

5․Что отдал — то твое․

Задания для выполнения։

Найдите антонимы и синонимы к слову ,жадность,
Какими словами можно описать мальчика?
Какие детские юмористичные дразнилки со словом ,,жадность,, вы можете вспомнить?
Составьте предложения со словосочетаниями։ скупой сосед, жадная душа, скудный завтрак
Напишите сочинение на тему։ ,, Жадный платит дважды,, или ,,Жадность меняет мир к худшему.

երկրաչափություն

316․

ABC հավասարասրուն եռանկյան հիմքի D միջնակետը որ միացնենք A կետին նա կդառնա

այդ եռանկյան AD բարձրությունը և կբաժանի հավասար ուղղանկյուն եռանկյունիների ADB և ADC, հետևաբար D միջնակետը հավասարահեռ է ABC հավասարասրուն եռանկյան սրունքներից;

317․

եթե M կետը հավասարահեռ է սրունքներից ապա նա միջնակետն է, իսկ CM միջնագիծն է։ CM բաժանում է ABC եռանկյունը երկու հավասար եռանկյունների որտեղ AMC և BMC անկյունները կից են և հավասար ինչը նշանակում է որ ուղղիղ են, հետևաբար CM այդ եռանկյան բարձրությունն է։

318․

եթե ուղին անցնում է հատվածի միջնակետով ապա այն կազմավորում է հավասարա կից անկյուններ ապա այդհատվածի վերջնակետերը հավասարահեռեն։

Գործնական քերականություն

1. Համեմատի՛ր տրված նախադասությունների բայերը և գտի՛ր տարբերությունները:

Փորձելով ամեն ինչ պարզելու են, ու հանգիստ խղճով առաջ ենք գնալու:
Փորձելով ամեն ինչ պարզեն, ու հանգիստ խղճով առաջ գնանք:
Եթե ոչինչ չխանգարի, փորձելով ամեն ինչ պարզեն, ու հանգիստ խղճով առաջ  կգնանք:
Փորձելով ամեն ինչ  պիտի պարզեն, ու պիտի  առաջ  գնանք, ուրիշ ելք չունենք:
Փորձելով ամեն ինչ պարզե՛ք ու հանգիստ խղճով առաջ գնացե՛ք
 

2. Ո՞ր բառերի միջոցով է արտահայտվում խոսողի վերաբերմունքը (եղանակավորում նախադասությունը, ընդգծե՛ք ):

Այնպես լինի, որ ինքը կարողանա խուսափել այդ հանդիպումից:
Պիտի գնա ու արևի մասին պատմի աշխարհին:
Եթե մարդկանց ու մեքենաների աղմուկը չլինի, ամեն առավոտ կլսեք ջութակի ձայնը:
Գոնե կարողացա խուսափել այդ հանդիպումից:
Անշուշտ գալու է և անպայման ամեն ինչ պատմելու է:
Ամեն առավոտ երևի լսում եք ջութակի ձայնը:

3. Ընդգծված դերբայները այնպիսի դիմավոր ձևերով փոխարինի՛ր, որ համապատախանեն փակագծերում տրված եղանակավորմանը:

Ավելի դյուրազգաց ուղևորները առանձնանալ իրարից: (ստույգ,հաստատ կատարված)

Անցել անտառապատ բլուրը, գտնել աղետի հետքերը: ( հրաման)
Անցե՛ք անտառապատ բլուրը, գտե՛ք աղետի հետքերը։

Շոգենավն անցնել նավաշինարանից, դուրս գալ ծովածոց, ու նորից զգացվել լիակատար ազատության գեղեցիկ խաբկանքը: (իղձ, ցանկություն)
Շոգենավն անցներ նավաշինարանից, դուրս գար ծովածոց, ու նորից զգացվեր լիակատաև ազատության գեղեցիկ խաբկանքը։

Եթե ափը ծածկված լինի խիտ եղեգնուտով, այնտեղ ջրային թռչունների բներ լինել:
(ենթադրաբար,պայմանով կատարելի)
Եթե ափը ծածկված լինի խիտ եղեգնուտով, այնտեղ ջրային թռչունների բներ կլինեին։

Դու հետևել նրանց և պարզել տեսակները: (անհրաժեշտություն, հարկադրանք)
Դու պետք է հետևես նրանց և պարզես տեսակները։4. Տեքստում մի դեպքում տեղադրի՛ր փակագծերում դրված առաջին բայաձևերը, մյուս դեպքում՝ երկրորդները: Գտի՛ր ստացված տեքստերի իմաստային տարբերությունը:

Առաջին տարբերակ

Կետերը կաթնասուններ են, հետևաբար նրանք շունչ առնելու համար ժամանակ առ ժամանակ մակերես պետք է ելնեն: Բացի դրանից, նրանք թոքերի որոշակի ծավալ պիտի ապահովեն, որպեսզի լողունակությունը չկորցնեն:
Մարդիկ ավելի խոր կքնեն, քան կետերը: Դեղերով քնեցրած կետերը կա՛մ կսուզվեն, կամ չեն շնչի ու կխեղդվեն:

Կետերը կաթնասուններ են, հետևաբար նրանք շունչ առնելու համար ժամանակ առ ժամանակ մակերես են ելնում: Բացի դրանից, նրանք թոքերի որոշակի ծավալ են ապահովում , որպեսզի լողունակությունը չկորցնեն:
Մարդիկ ավելի խոր քնում են, քան կետերը: Դեղերով քնեցրած կետերը կա՛մ սուզվում են, կամ չեն շնչում ու խեղդվում են:

Այս երկու տեքստերում բայերը ունեն տարբեր եղանակներ:5. Տեքստում մի անգամ տեղադրի՛ր փակագծերում դրված առաջին բայաձևերը, մյուս անգամ` երկրորդները: Գտի՛ր ստացված տեքստերի իմաստային տարբերությունը:

Առաջին տարբերակ

Ֆրանսիացի գիտնական Քրիստիան Մարշալն առաջարկում է Լուսնի վրա տեղադրել հայելիներ, որոնք Արեգակի ճառագայթները կանդրադարձնեն Երկիր: Այդ դեպքում գիշերը կարելի է կարդալ և աշխատել՝ առանց արհեստական լուսավորության: Լուսնային հայելիները կփոխարինեն փողոցային լապտերներին ու շինհրապարակներում, դաշտերում և այլուր գիշերներն աշխատելու հնարավորություն կտան: Դրա համար կպահանջվի 200 հազար քառ. կմ հայելի:

Ֆրանսիացի գիտնական Քրիստիան Մարշալն առաջարկում է Լուսնի վրա տեղադրել հայելիներ, որոնք Արեգակի ճառագայթները անդրադարձնելու են Երկիր: Այդ դեպքում գիշերը կարելի է կարդալ և աշխատել՝ առանց արհեստական լուսավորության: Լուսնային հայելիները փոխարինելու են փողոցային լապտերներին ու շինհրապարակներում, դաշտերում և այլուր գիշերներն աշխատելու հնարավորություն տալու են: Դրա համար պահանջվելու է 200 հազար քառ. կմ հայելի:

Առաջին տարբերակում բայցերը գրված են հարկադրական եղանակով իսկ երկրերդ դեպքում գրված են ընձղական եղանակով:

6. Բանաձևերի խնբերից յուրաքնչյուրին տո՛ւր տրված անուններից մեկը:

Ենթադրական եղանակ, հարկադրական եղանակ, հրամայական եղանակ, ըղձական եղանակ, սահմանական (սահմանում-որոշում, հաստատում, կարգավորում) եղանակ:

Ա. Գնում ես, գնալու ես, գնացել ես, գնացիր, գնում էիր, գնացել էիր, գնալու էիր:(սահմանական)
Բ. Գնաս,գնայիր:(ըղձական)
Գ. Կգնաս, կգնայիր:(պայմանակն)
Դ. Պիտի գնաս,պիտի գնայիր:(հարկադրական)
Ե. Գնա՛, մի՛ գնա:(հրամայական)

7. Կարդա՛ տրված մտքերը և լրացրո՛ւ վերջին նախադասությունը:

Բայի դեմք է կոչվում դիմավոր բայի այն հատկանիշը, որը ցույց է տալիս, թե ո՛ւմ կամ ինչի՛ն է վերագրվում գործողությունը:
Բայի թիվ է կոչվում դիմավոր բայի այն հատկանիշը, որը ցույց է տալիս` մե՞կ, թե՞  մեկից ավելի առարկաների է վերագրվում գործողությունը:
Բայի ժամանակ է կոչվում դիմավոր բայի այն հատկանիշը, որով արտահայտվում է գործողության կատարման ժամանակը:
Բայի… է կոչվում դիմավոր բայի այն հատկանիշը, որով արտահայտվում է խոսողի վերաբերմունքը կամ տեսանկյունը գործողության կատարման նկատմամբ:

8. Տրված նախադասությունները լրացրո՛ւ ըղձական եղանակի համապատասխան  բայերով:

Գոնե մի օր կարգին եղանակ լիներ, որ կարողանայինք մի քիչ նստել ծովափին ու ջրային հեծանիվ վարեինք:
Գոնե մինչև ծովափ տաներ, դրանից հետո ինքներս կգնանք:
Երանի թե մի քիչ երկար տևեր ուղևորությունը:
Շատ եմ ուզում, որ մի անգամ դելֆին տեսնեմ, մի քանի օր էլ ընկերություն անեմ հետը:
Եթե քամին դադարեր ու փորձառու նվագները սկսեն ծովին ունկնդրել, նրանք կասեն, թե նավի մոտով ինչպիս՞ի ձկների վտառ է լողում: