մաթեմատիկա գարնանաին արձակուրտ

Տնային առաջադրանքներ 
1․ Գրե՛ք թվանշաններով․ 
Մեկ հազարերորդ 1/1000 
Մեկ յոթերորդ 1/7 
Մեկ երեսունհազարերորդ 1/30000 
2․ Տրված մեծություններից առաջինը երկրորդի ո՞ր բաժինն է։ 
րոպե և ժամ -1/60 
օր և շաբաթ -1/7 
միլիմետր և սանտիմետր -1/10 
միլիմետր և մետր -1/1000 
կիլոգրամ և ցենտներ -1/100 
կիլոգրամ և տոննա -1/1000 
3․ Ինչպե՞ս է կոչվում 
տոննայի մեկ տասներորդ մասը -1 ցենտներ 
րոպեի մեկ վաթսուներորդ մասը -վարկյան 
մետրի մեկ տասներորդ մասը -դեցիմետր 
օրվա մեկ քսանչորսերորդ մասը -Ժամ 
քառակուսի դեցիմետրի մեկ տասհազարերորդ մասը -1 մմ² 
4․ 400հա մակերես ունեցող դաշտի մասում ցորեն է ցանված, իսկ մնացած մասում՝ եգիպտացորեն։ Քանի՞ հեկտար մակերեսի վրա է եգիպտացորեն ցանված։ 
400:8=50Հա 
400-50=350 
Պատ’.350Հա 
5․ Ո՞րն է այն ամենափոքր բնական թիվը, որը 19-ի բաժանելիս ստացվող մնացորդը հավասար է 8-ի։ 
6․ Ուղղանկյան մակերեսը 

2475սմ2 է։ Որքա՞ն է այն ուղղանկյան մակերեսը, որի երկարությունը 3 անգամ, իսկ լայնությունը 5 անգամ ավելի փոքր է, քան տրվածինը։ 
Լուծում 
2475=45•55 
55:5=11 
45:3=15 
11•15 
7․ Մեքենան յուրաքանչյուր 100կմ ճանապարհին ծախսում է 8լ բենզին։ Քանի՞ լիտր բենզին է անհրաժեշտ, որպեսզի մեքենան անցնի 250կմ։ 
20լ 
8․ Երեք եղբայրներ ունեն 900դրամ։ Կրտսերն ունի 10 դրամով պակաս, իսկ ավագը՝ 10դրամով ավելի, քան միջին եղբայրը։ Քանի՞ դրամ ունի նրանցից յուրաքանչյուրը։ 
Ավաք-310 
Միջին-300 
Կրթսեր- 

1 Գտե՛ք թվի բոլոր պարզ բաժանարարները․  

81, 120 

81=3x3x3x3 

120=2x5x2x2x3 

2․ Մի թվի պարզ բաժանարարներն են 2-ը, 5-ը և 7-ը։ Գտե՛ք այդ թիվը եթե հայտնի է, որ այն 125-ից մեծ չէ։  70 

3.Գտեք տրված թվերի ընդհանուր պարզ արտադրիչները․  

18 և 24-3 և2 

48 և 60-3 և2 

1/3 

1/5 

1/15 

1․ Գրե՛ք թվանշաններով․ 

Մեկ հինգերորդ   We can't paste this image from the Clipboard, but you can save it to your computer and insert it from there. 1/5 

Մեկ տասնչորսերոդ 1/14 

Մեկ քսաներորդ 1/20 

2․ Ուղղանկյան մասերի ո՞ր մասն է ստվերագծված։ 

We can't paste this image from the Clipboard, but you can save it to your computer and insert it from there.

1/3 

1/5 

1/15 

3․ Քանի րոպե է՝ 

կես ժամը –  30 ր․ 

մեկ երրորդ ժամը –  20 ր․ 

քառորդ ժամը – 15 ր․ 

1/5-րդ ժամը  -12 ր․ 

1/12-րդ ժամը  5 ր․ 

1/30-րդ ժամը 2 ր․ 

4․ Անոթում տեղադրվում է 600գ ջուր։ Այդ անոթի ո՞ր մասը պետք է լցնել, որպեսզի նրա մեջ լինի 150գ ջուր։ 

600։150=4 

1 չորրորդ= քառորդ 

5․ Ո՞ր թիվն է ավելի մեծ ամենամեծ զու՞յգ վեցանիշ թիվը, թե՞ ամենամեծ կենտ վեցանիշ թիվը։ 

999998 

999999 

6․ Գտե՛ք ABCD քառակուսու մակերեսը, եթե ստվերագծված պատկերը նույնպես քառակուսի է։ 

We can't paste this image from the Clipboard, but you can save it to your computer and insert it from there.

Մակերեսը=4+4+4+4=16 սմ 

7․ Իրար էին խառնել 2լ մորու և 3լ մոշի օշարակներ։ 1լ մորու օշարակը արժեր 1000դրամ, իսկ մոշինը՝ 500դրամ։ Ի՞նչ արժեր 1լ խառնուրդը։ 

(2.1000)+(3.500)=3500 դրամ 5լ 

3500։5=700 դրամ 

8․ Երկու թփի վրա նստած էր 16 ճնճղուկ։ Առաջին թփից երկրորդի վրա թռավ 5 ճնճղուկ, իսկ երկրորդից առաջինի վրա՝ 3-ը։ Դրանից հետո երկու թփերի վրա ճնճղուկների քանակները հավասարվեցին։ Քանի՞ ճնճղուկ կար յուրաքանչյուր թփի վրա սկզբում։ 

10 և 6 ճնճղուկ կար 

Դասարանական առաջադրանքներ  

1․ Գրե՛ք թվանշաններով․  

Մեկ հինգերորդ  1\5   

Մեկ տասնչորսերոդ 1\14 

Մեկ քսաներորդ  1\20 

2․ Ուղղանկյան մասերի ո՞ր մասն է ստվերագծված։  

3․ Քանի րոպե է՝ 

կես ժամը =30 

մեկ երրորդ ժամը =20 

քառորդ ժամը =15 

-րդ ժամը =12 

-րդ ժամը =5 

-րդ ժամը =2 

4․ Անոթում տեղադրվում է 600գ ջուր։ Այդ անոթի ո՞ր մասը պետք է լցնել, որպեսզի նրա մեջ լինի 150գ ջուր։ 

600:150=4 

1/4 

5․ Ո՞ր թիվն է ավելի մեծ ամենամեծ զու՞յգ վեցանիշ թիվը, թե՞ ամենամեծ կենտ վեցանիշ թիվը։կենտ վեցանիշ թիվը։ 

6․ Գտե՛ք ABCD քառակուսու մակերեսը, եթե ստվերագծված պատկերը նույնպես քառակուսի է։  

Լուծում 

3+1=4 

S=4×4=16 

Պատ․՝ 16 սմ 2 

7․ Իրար էին խառնել 2լ մորու և 3լ մոշի օշարակներ։ 1լ մորու օշարակը արժեր 1000դրամ, իսկ մոշինը՝ 500դրամ։ Ի՞նչ արժեր 1լ խառնուրդը։ 

(2×1000)+(3×500)=3500 

3500:5=700 

Պատ․՝700 դրամ։ 

8․ Երկու թփի վրա նստած էր 16 ճնճղուկ։ Առաջին թփից երկրորդի վրա թռավ 5 ճնճղուկ, իսկ երկրորդից առաջինի վրա՝ 3-ը։ Դրանից հետո երկու թփերի վրա ճնճղուկների քանակները հավասարվեցին։ Քանի՞ ճնճղուկ կար յուրաքանչյուր թփի վրա սկզբում։  

Լուծում 

16:2=8 

5-3=2 

8-2=6 

Պատ․՝ 10, 16: 

Տնային առաջադրանքներ 

1․ Գրե՛ք թվանշաններով․  

Մեկ հազարերորդ 1\ 

Մեկ յոթերորդ  

Մեկ երեսունհազարերորդ  

2․ Տրված մեծություններից առաջինը երկրորդի ո՞ր բաժինն է։  

րոպե և ժամ 1/60 

օր և շաբաթ 1/1000 

միլիմետր և սանտիմետր 1/10 

միլիմետր և մետր 1/1000 

կիլոգրամ և ցենտներ 1/100 

կիլոգրամ և տոննա 1/1000 

3․ Ինչպե՞ս է կոչվում  

տոննայի մեկ տասներորդ մասը -ցենտներ 

րոպեի մեկ վաթսուներորդ մասը -վայրկյան 

մետրի մեկ տասներորդ մասը -սմ 

օրվա մեկ քսանչորսերորդ մասը -ժամ 

քառակուսի դեցիմետրի մեկ տասհազարերորդ մասը — 

4․ 400հա մակերես ունեցող դաշտի  մասում ցորեն է ցանված, իսկ մնացած մասում՝ եգիպտացորեն։ Քանի՞ հեկտար մակերեսի վրա է եգիպտացորեն ցանված։ 

Լուծում 

400:8=50 

400-50=350 

Պատ․՝350 հա։ 

5․ Ո՞րն է այն ամենափոքր բնական թիվը, որը 19-ի բաժանելիս ստացվող մնացորդը հավասար է 8-ի։  

46:19=2(8մն) 

6․ Ուղղանկյան մակերեսը 2475սմ2 է։ Որքա՞ն է այն ուղղանկյան մակերեսը, որի երկարությունը 3 անգամ, իսկ լայնությունը 5 անգամ ավելի փոքր է, քան տրվածինը։ 

Լուծում 

Լուծում 

3×5=15 

2475:15=165 

Պատ․՝165 սմ2: 

7․ Մեքենան յուրաքանչյուր 100կմ ճանապարհին ծախսում է 8լ բենզին։ Քանի՞ լիտր բենզին է անհրաժեշտ, որպեսզի մեքենան անցնի 250կմ։ 

8+8+4=20 

Պատ․՝ 20լ։ 

8․ Երեք եղբայրներ ունեն 900դրամ։ Կրտսերն ունի 10 դրամով պակաս, իսկ ավագը՝ 10դրամով ավելի, քան միջին եղբայրը։ Քանի՞ դրամ ունի նրանցից յուրաքանչյուրը։ 

Լուծում 

900:3=300 

300-10=290 

300+10=310 

Պատ․՝310, 300, 290 դրամ։ 

Page Break 

1․ Գրե՛ք թվանշաններով․  

Մեկ հինգերորդ   1\5 

Մեկ տասնչորսերոդ 1\10 

Մեկ քսաներորդ 1\20 

2․ Ուղղանկյան մասերի ո՞ր մասն է ստվերագծված։  

3․ Քանի րոպե է՝ 

կես ժամը :  30 

մեկ երրորդ ժամը : 60/3=20 

քառորդ ժամը :  60/4= 15 

-րդ ժամը :  60/5= 12 

-րդ ժամը :60/12= 5 

-րդ ժամը : 60/30: 2 

4․ Անոթում տեղադրվում է 600գ ջուր։ Այդ անոթի ո՞ր մասը պետք է լցնել, որպեսզի նրա մեջ լինի 150գ ջուր։ 

5․ Ո՞ր թիվն է ավելի մեծ ամենամեծ զու՞յգ վեցանիշ թիվը, թե՞ ամենամեծ կենտ վեցանիշ թիվը։ 

6․ Գտե՛ք ABCD քառակուսու մակերեսը, եթե ստվերագծված պատկերը նույնպես քառակուսի է։  

7․ Իրար էին խառնել 2լ մորու և 3լ մոշի օշարակներ։ 1լ մորու օշարակը արժեր 1000դրամ, իսկ մոշինը՝ 500դրամ։ Ի՞նչ արժեր 1լ խառնուրդը։ 

8․ Երկու թփի վրա նստած էր 16 ճնճղուկ։ Առաջին թփից երկրորդի վրա թռավ 5 ճնճղուկ, իսկ երկրորդից առաջինի վրա՝ 3-ը։ Դրանից հետո երկու թփերի վրա ճնճղուկների քանակները հավասարվեցին։ Քանի՞ ճնճղուկ կար յուրաքանչյուր թփի վրա սկզբում։  

Տնային առաջադրանքներ 

1․ Գրե՛ք թվանշաններով․  

Մեկ հազարերորդ 1\1000 

Մեկ յոթերորդ 1\7 

Մեկ երեսունհազարերորդ  

2․ Տրված մեծություններից առաջինը երկրորդի ո՞ր բաժինն է։  

րոպե և ժամ  

օր և շաբաթ  

միլիմետր և սանտիմետր  

միլիմետր և մետր  

կիլոգրամ և ցենտներ  

կիլոգրամ և տոննա  

3․ Ինչպե՞ս է կոչվում  

տոննայի մեկ տասներորդ մասը  

րոպեի մեկ վաթսուներորդ մասը  

մետրի մեկ տասներորդ մասը  

օրվա մեկ քսանչորսերորդ մասը  

քառակուսի դեցիմետրի մեկ տասհազարերորդ մասը  

4․ 400հա մակերես ունեցող դաշտի  մասում ցորեն է ցանված, իսկ մնացած մասում՝ եգիպտացորեն։ Քանի՞ հեկտար մակերեսի վրա է եգիպտացորեն ցանված։ 

5․ Ո՞րն է այն ամենափոքր բնական թիվը, որը 19-ի բաժանելիս ստացվող մնացորդը հավասար է 8-ի։  

6․ Ուղղանկյան մակերեսը 2475սմ2 է։ Որքա՞ն է այն ուղղանկյան մակերեսը, որի երկարությունը 3 անգամ, իսկ լայնությունը 5 անգամ ավելի փոքր է, քան տրվածինը։ 

7․ Մեքենան յուրաքանչյուր 100կմ ճանապարհին ծախսում է 8լ բենզին։ Քանի՞ լիտր բենզին է անհրաժեշտ, որպեսզի մեքենան անցնի 250կմ։ 

8․ Երեք եղբայրներ ունեն 900դրամ։ Կրտսերն ունի 10 դրամով պակաս, իսկ ավագը՝ 10դրամով ավելի, քան միջին եղբայրը։ Քանի՞ դրամ ունի նրանցից յուրաքանչյուրը։ 

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s